Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Netcentrics.co.uk offers a full range of website design, development, SEO and web strategy support services for businesses in the southeast Wales area.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Peter Wright
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Chepstow Road
542
Newport
NP19 9DA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01633276003
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Meddalwedd
Datblygu gwefannau