Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Marketing and managing digital presence through marketing strategy, content development for all online platforms, such as website and social media activities for businesses and individuals.

This includes and is not limited to technology sector, healthcare (private practice surgeons), marine engineering, blockchain and financial services, hospitality and more. From search optimisation to customer journey processes, New Media Ghost is not an agency, because we design bespoke marketing services tailored to each client and their business. In addition to the above content writing, we use our search engine optimisation (SEO) expertise across everything we do. Driving business for clients through user journeys and provide websites for both the business and the end user, drive connections and engagement through social media and take care of brand reputation. Of course, if you want to do this yourself, we provide bespoke training.

New Media Ghost manages digital presence for clients either as part of their marketing department or can be their marketing team. We are online and our mission includes getting as many businesses seen online.
Rhif Cofrestru Cwmni
11885059
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Sofia
Swydd y person cyswllt
Administration
Cyfeiriad

Portland House
113-116 Bute Street
Cardiff
CF10 5EQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
+447446422204
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Online Services
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Cyfathrebu
darparu gwasanaeth

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Technoleg Gwybodaeth, Meddalwedd a gwasanaethau cyfrifiadurol

N/A

Math o Sector
N/A