Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Newport SEO Services is an expert consultancy aimed at local small and medium South Wales businesses that want to compete with larger businesses in their sector.

We offer specialist but affordable services covering Newport, Monmouth, Chepstow and other areas of South East Wales.

We are a full-spectrum service with UK expertise We take care of website design, build and hosting (if needed), as well as the optimisation of the website and other online business and social properties. This positions client businesses exceptionally well to compete and sell their products and services in the online space.

Services are offered on an actionable (we undertake the work directly) or consultancy (advice only) basis depending on client requirements.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Mark Stevens
Swydd y person cyswllt
Business Owner / Senior Consultant
Cyfeiriad

74a
Victoria Avenue
Newport
NP19 8LR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01633 504231
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Internet Marketing & Website Design
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Datblygu gwefannau