Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Yn ymdrin a phob agwedd o waith coed

Amcanbrishiau yn rhad ac am ddim

Yswyriant llawn.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
6-10
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Gwynedd

Enw cyswllt
Nick Cranham
Swydd y person cyswllt
Proprietor
Cyfeiriad

Talysarn
1 Beatrice Square
Caernarfon
LL54 6BA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01286 880927
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Amaethyddiaeth a Choedwigaeth