Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Cwnsela, Seicotherapi, Hyfforddi Positifrwydd a Gwasanaethau Therapiwtig
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Nigel Skinner
Swydd y person cyswllt
CEO
Cyfeiriad

129
Pen-y-maes Road
Holywell
CH8 7EG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07378466459
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Is-sectorau / Adrannau
Ffisiotherapydd