Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Manufacture of steamed rolls with delicious fillings for the airlines, retail and food to go service sector.
Rhif Cofrestru Cwmni
9098162
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
Alistair Henderson
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Horeb Business park
Unit 4 (Food Centre Wales)
Llandysul
SA44 4JG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01559 362364
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gweithrediad Cyfleuster
Ymchwil a Datblygu
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Bwyd a Diod

Math o Sector
Bwyd a Diod
Is-sectorau / Adrannau
Pobi