Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Local taxi service based in Haverfordwest, Pembrokeshire covering major local runs, airport transfers, ferry port transfers, long distance jobs, school contracts and B2B contracts
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
JESSE AKINSOLA
Swydd y person cyswllt
OWNER
Cyfeiriad

Flat B
Quay Street
Haverfordwest
SA61 1BG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07862024470
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Taxi and private hire vehicle
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Darparwr Cludiant