Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We are a not-for-profit social enterprise (also termed a Community Interest Company) and the only treatment centre of this kind in North Wales, offering secure and professional recycling, re-use and disposal services for all IT equipment.

Disposing of your business’ redundant IT responsibly is a legal requirement (The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013). Legislation protects the environment from thoughtless discarding of old equipment, and your customers from the careless handling of their data. Our fully accredited Authorised Treatment Facility (ATF) destroys all data and where possible, appropriately re-uses your hardware, guaranteeing your legal compliance whilst working with the wider community for the benefit of all.
Rhif Cofrestru Cwmni
12119880
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Ynys Môn

Enw cyswllt
Rebekah Lowther
Swydd y person cyswllt
Operations Director
Cyfeiriad

North Wales Recycle IT CIC, Unit 9 Pen yr Orsedd
Industrial Estate Road
Llangefni
LL77 7AW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01248858371
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
IT Recycling, Laptop donations, Secure Data Destruction
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Busnes Cymdeithasol

Math o Sector
Busnes Cymdeithasol
Is-sectorau / Adrannau
Other