Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
BA Hons Horologist offering mechanical and quartz watch and clock repair and services.

Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Kane Hughes
Swydd y person cyswllt
07587172930
Cyfeiriad

Bethel Chapel
Gronant
Ll199sr
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07587172930
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Unknown

Math o Sector
Unknown