Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Design & manufacturing of devices that interface with the brain and nervous system incl wearables, implanted and deep brain technologies. Our clients have the idea (IP) and we come with the technology to enable the solution. We are not an end product company but develop platforms that clients can sit on to rapidly develop their product ideas.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Rob
Swydd y person cyswllt
Oultram
Cyfeiriad

Nova Bioelectrics Ltd
Heath Park
Cardiff
CF14 4UJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07775773933
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwyddorau Bywyd

Math o Sector
Gwyddorau Bywyd
Is-sectorau / Adrannau
Tech. Fedd. - Technolegau Cymorth