Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We specialise in personalising slate for both Domestic and Commercial use along with bespoke personal gifts designed and created especially for you.
Rhif Cofrestru Cwmni
12863203
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Vince
Swydd y person cyswllt
Sales
Cyfeiriad

Cheverell House
Plas Road, Fleur De Lis
Blackwood
NP12 3RJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07931309648
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol