Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Yn Nuvolt rydym yn cynghori, dylunio, adeiladu, cynnal a gwneud y gorau o atebion technoleg carbon isel. Rydym yn darparu cyflwyniadau i atebion ariannu sy’n galluogi cyflawni prosiectau, gan gefnogi’r DU i gyflawni ei huchelgeisiau Carbon Sero Net.
Rhif Cofrestru Cwmni
13454546
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Laura Seymour
Swydd y person cyswllt
Marketing Manager
Cyfeiriad

Nuvolt LTD, Anda House, 3 Links Court, Fortran Road
St Mellons
Cardiff
CF3 0LT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
03303112454
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Installation, Installer
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Ynni adnewyddol