Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
A digital content creation studio based in Burry Port, Carmarthenshire offering a range of digital services to enable businesses to keep pace in an ever-growing digital landscape.
Rhif Cofrestru Cwmni
12782389
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Paul Stewart
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

30
Mansel Street
Burry Port
SA16 0BD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07883 760511
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Gwaith ffotograffig