Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Ffisiotherapi i cwn
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Gwynedd

Enw cyswllt
Gillian Barrett
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Lon Cae Ffynnon
Unit 13, Zone 5
Caernarfon
LL55 2BD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07765 238937
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Is-sectorau / Adrannau
Seicotherapydd