Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Digital Customer Experience consultancy and training practice.
Persona Development
Digital Customer Journey mapping


Public speaking

For You
With You
Teach You

Helping Businesses and organisations succeed online
Rhif Cofrestru Cwmni
08804617
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Enw cyswllt
Nigel T Packer
Swydd y person cyswllt
Founder
Cyfeiriad

Auburn Avenue
Port Talbot
SA12 7RD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07989300264
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Ymgynghori
Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid
Gwasanaethau Gwybodaeth

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
hyfforddiant
Meddalwedd
cymwysiadau ar gyfer busnesau
Datblygu gwefannau

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Dylunio a ffasiwn dylunwyr
Gwaith dylunio arbenigol
Hysbysebu a Marchnata
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Hysbysebu