Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Music education services:
African drumming workshops
Piano and theory tuition (face to face and/or online tuition)
Rhif Cofrestru Cwmni
21-396-5919
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Rhondda Cynon Taf

Enw cyswllt
Dan Phelps
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Holywell Road
5
Pontypridd
CF38 1NA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07974 635502
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Primary education
Darpariaeth breifat