Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Offering Search Engine Optimization Services to small businesses to ensure their website is following best practises for search engines.
Rhif Cofrestru Cwmni
15014365
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Kyle Anthony O'Brien
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Crud Yr Awel
Pant-y-dwr
Rhayader
LD6 5LW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
+447377452037
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
cymwysiadau ar gyfer busnesau