Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Developing environmentally friendly materials to replace plastics
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Sir Ddinbych

Enw cyswllt
Alex Newnes
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Ffordd William Morgan
St Asaph Business Park
St. Asaph
LL17 0JD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07845742147
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwyddorau Bywyd

Math o Sector
Gwyddorau Bywyd