Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
✔ 40+yrs Experience in Children's Play industry!
SPEAK DIRECTLY WITH OUR FOUNDER (no Sales Staff or Call-Handlers).
... Call 01792 422 818

WHAT WE DO
⭐SoftPlay ⭐Trampoline Parks ⭐Climbing Walls ⭐Ninja Warrior Courses ⭐Competition Frames ⭐Sensorial Rooms ⭐Interactive Physical Activities.

✔ No middle-man.
✔ All In-House Service! (⭐Made in Wales)
... 🔹Design + 🔹Manufacture + 🔹Install + 🔹Maintain and 🔹Upgrade Others Systems.
✔ We can completely wrap buildings via our Full In-House Wide-Format printing facility.
✔ Unlike many... We produce Bespoke Theme Entertainment Areas,
✔ We even provide Front of house Builds, Marketing, POS +more.

OUR PROCESS - 'FULL TURNKEY SUPPORT PACKAGE'
1. We always provide Site Visits to help determine the best use of your Area and Facility,
2. Taking measurements to provide CAD Floor Plans,
3. Then from the agreed floor-plan /layout we go to 3D-Design of your site (tailored to your Brand colours etc)
... In short, this is a Full Turnkey Support Package from Start to Finish and beyond.
Rhif Cofrestru Cwmni
10930098
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Enw cyswllt
Mike Broadfield
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

The Old Depot
Old Road
Neath Abbey
SA10 7LT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01792 422 818
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gweithrediad Cyfleuster
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Concept Design, 3D Design, Consultancy, Installation, Maintenance.
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwaith gosod adeiladu eraill

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwaith adeiladu arbenigol

N/A

Math o Sector
N/A

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau
Saernïo adeiladu