Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
PNB Web Design are specialist website designers based in Cardiff, who deliver punchy, fresh and modern websites for all types of clients.

However, with experience in Photography, Logo Design, Copy Writing, SEO and Marketing too, we can help your company’s online presence in so many ways.

Easy for you to update post development, our websites are responsive, modern and eye-catching websites to suit different budgets. Given more than half of website users are now using their phone to view a website, we make sure our websites will give your visitors the full screen experience, no matter what device they use.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Mark Sinclair
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Rombourne Ltd, Sophia House 28
Cathedral Road
Cardiff
CF11 9LJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02921 661050
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Datblygu gwefannau