Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Cloud-based Productivity Improvement Software for Manufacturers
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Pen-y-bont ar Ogwr

Enw cyswllt
Laurence Wood
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Sony Manufacturing Uk
Pencoed Technology Park
Bridgend
CF35 5HZ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07395019080
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch