Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Portraits Right is a family run photography business based in Wrexham, North Wales. We offer portrait photography for both families and individuals. If you are looking for stylish and contemporary images, then Portraits Right are at hand to provide portraits that capture your best moments.
We shoot family portraits, newborn and maternity, wedding photography and events.
We cover North Wales, Cheshire, Merseyside and Shropshire and can provide studio photography or location portraits. We have covered events all around the UK and Internationally with experience covering the MiddleEast, Singapore, Switzerland. Experienced photographer of over 10 years in the photographic industry. https://familyportraitphotography.co.uk/
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Colby Robinson
Swydd y person cyswllt
Owner photographer
Cyfeiriad

Ty Cerrig Farm House
Nantyr
Llangollen
LL20 7DB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07399782951
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Celf a chrefft