Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Full service Operational Excellence, Lean manufacturing, Six Sigma and World Class Manufacturing Consultancy specializing in Infrastructure construction, Maintenance Overhaul and Repair and Manufacturing Operations. These are underpinned by our own Learning and Knowledge Transfer horizontal, developing industry driving leadership, culture and technical training, mentoring and coaching,
Rhif Cofrestru Cwmni
08693819
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Anthony Kenneson-Adams
Swydd y person cyswllt
Head of Learning and Knowledge Transfer
Cyfeiriad

6
Merlin Crescent
Newport
NP19 7LF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07442579884
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau
Gweithgynhyrchu haenen ychwanegol