Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Gwasanaethau chyfrifon i landlordiaid a gosodiadau gwyliau ar draws Googled Cymru.
Rhif Cofrestru Cwmni
07599974
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Stuart Haynes
Swydd y person cyswllt
Principal
Cyfeiriad

Plas Eirias Business Centre
Abergele Road
Colwyn Bay
LL29 8BF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01492 879767
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol