Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Decorating & Refurbishment contractor based in South Wales experienced in both Principal Contractor and Sub-Contractor.

We provide a full range of painting & decorating services in addition to building, maintenance & refurbishment across the UK.

Trades include painters, dryliners, tilers, plumbers, carpenters and bricklayers. Our clients include Housing Associations, Housebuilders, Tier 1 Contractors, Private Clients, Universities and Hospitals.
Rhif Cofrestru Cwmni
6294952
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad y Gangen  - Merthyr Tudful

Enw cyswllt
Rhiannon Jennings
Swydd y person cyswllt
Quantity Surveyor
Cyfeiriad

Q D L Contractors Ltd, Unit F
Merthyr Tydfil Industrial Park, Pentrebach
Merthyr Tydfil
CF48 4DR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07947978874
E-bost y person cyswllt
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Cwblhau a gorffennu
Codi adeiladu preswyl a dibreswyl
Gorchuddio lloriau a waliau
Gosod saernïaeth
Gwaith cwblhau a gorffennu eraill
Gwaith gosod adeiladu eraill
Paentio a gwydro
Plastro
Gwaith toi
Gwaith adeiladu arbenigol
Gwaith saer maen