Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
A boutique Research & Development Tax Credit Consultancy. We have the capability to make successful tax credit claims for qualifying innovative projects across multiple sectors including construction, engineering, manufacturing, life sciences, and technology.

www.radkell.co.uk
Rhif Cofrestru Cwmni
13064774
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Mynwy

Enw cyswllt
Rob Kellaway
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

9
Wallwern Wood
Chepstow
NP16 5TX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07508666906
E-bost y person cyswllt
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Consultancy
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Ymgynghori