Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae ein menter gymdeithasol yn cyflwyno sawl prosiect wythnosol a digwyddiadau cymdeithasol amrywiol trwy gydol y flwyddyn ar gyfer y bobl rydym yn eu cefnogi. Mae croeso i bawb gymryd rhan. Mae ein swyddfeydd a’n cangen fasnachu wedi’u lleoli yn Siop Hippy RainbowBiz ar Stryd Fawr Shotton yn Sir y Fflint.
Rhif Cofrestru Cwmni
RainbowBiz CIC - Company Number 09404073
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Sue Oliver
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

20
Chester Road West, Shotton
Deeside
CH5 1BX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07759 753 473
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Retail shop and community projects.
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Ffasiwn a atodion gwisgoedd