Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We are an online retailer supplying luxury dog beds and accessories.
Rhif Cofrestru Cwmni
09748325
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Rhys Evans
Swydd y person cyswllt
Sales Director
Cyfeiriad

Elfed House
Oak Tree Court, Cardiff Gate Business Park
Cardiff
CF23 8RS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
08444 171 690
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Anifeiliaid ac anifeiliaid anwes