Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Rydym yn adeiladu atebion hardd, arloesol, pwrpasol ar draws llwyfannau gwe, symudol a chysylltiedig.

Rydym wedi datblygu partneriaethau cryf yn y sector preifat, cyhoeddus a dielw ers 2003.

Os ydych chi'n chwilio am gynnyrch sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer eich menter, yna cysylltwch heddiw.
Rhif Cofrestru Cwmni
06157264
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Chris Done
Swydd y person cyswllt
Commercial Director
Cyfeiriad

Rant Agency Ltd,
22 Cathedral Road
Cardiff
CF11 9LJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920399189
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
cymwysiadau ar gyfer busnesau