Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
RBSEO is a search engine optimization (SEO) agency based in London and we have recently opened our new branch in Swansea, Wales. Try our 1 month FREE SEO trial, without any contract commitment. We have helped hundreds of other businesses in the UK with our honest advice; you can check hundreds of our existing client’s testimonials on our live website at www.rbseo.co.uk Please drop us an email if you are interested in our SEO campaign and we will send you a detailed SEO proposal for FREE
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
David
Swydd y person cyswllt
Jones
Cyfeiriad

Princess Way
Princess House
Swansea
SA1 3LW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07988741208
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol
Busnes a gynorthwyir neu Raglen Gyflogaeth a Gynorthwyir
Cwmni cydweithredol

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
ymgynghori