Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
More than 40 years experience supplying the surgical community.
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Jane Rothom
Swydd y person cyswllt
Office Manager
Cyfeiriad

Pentland Close
Fix Building
Llanishen
CF145DJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920026422
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Unknown

Math o Sector
Unknown