Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Online marketplace connecting self-storage providers and customers.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Ynys Môn

Enw cyswllt
Anna Roberts
Swydd y person cyswllt
CEO / Founder
Cyfeiriad

Animated Technologies, M S Parc
Parc Gwyddoniaeth Menai
Gaerwen
LL60 6AG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07527546134
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh