Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Reacta Healthcare develop and manufacture challenge meals for use in food allergy clinical trials. Building from this foundation we offer innovative development and manufacturing solutions across the food allergy space.
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Belinda Mortell
Swydd y person cyswllt
BDM
Cyfeiriad

2
Newtech Square
Deeside
CH52NT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07742436895
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol