Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Peintio ac Addurno
Rhif Cofrestru Cwmni
N/A
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Ynys Môn

Enw cyswllt
Gennine James
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Salem Street
Holyhead
LL65 3RA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07464625209
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwaith cwblhau a gorffennu eraill
Paentio a gwydro

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl