Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Global provider of Staffing solutions
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Kevin Evans
Swydd y person cyswllt
CFO
Cyfeiriad

Recolution Recruitment Group Limited
Keen Road
Cardiff
CF24 5JW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02921673736
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
ymgynghori