Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Cwmni gwasanaethau ariannol annibynnol
Rhif Cofrestru Cwmni
4254949
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Stephanie Jones
Swydd y person cyswllt
Business Strategic Manager
Cyfeiriad

Rhosmaen Street
73
Llandeilo
SA19 6LW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07734303908
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Yswiriant
Damweiniau a Iechyd
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Gwasanaethau Prosesau Busnes
Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid
Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid
Cyllid a Chyfrifeg
Gwasanaethau Gwybodaeth