Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Red Medtech: Your trusted partner for cutting-edge medical device innovation and regulatory consulting. We guide you through product development, ensuring compliance with UKCA, EU MDR CE mark, and US FDA. From concept to certification, our support helps you navigate the complex compliance landscape. Founded in Wales by a design engineer and serial inventor with 20+ years of expertise in medical technology, manufacturing, ISO 13485 QMS and technical QRA documentation.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Laurie Rowe
Swydd y person cyswllt
Founder and Director
Cyfeiriad

RED MEDTECH
Swansea Enterprise Park
Swansea
SA7 9LA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01267243388
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwyddorau Bywyd

Math o Sector
Gwyddorau Bywyd