Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Same-Day Courier Services
Cargo & Freight Solutions
Rhif Cofrestru Cwmni
13864242
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Alex Ghimpu
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

S Q E Ltd, Unit P4, Capital Business Park
Parkway
Cardiff
CF3 2PU
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07818113159
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Seilwaith priffyrdd