Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Fire Safety Services. Fire Risk Assessments, Fire Door Inspections, Fire Wardens training. Fire Alarm and emergency lighting specialists.
Rhif Cofrestru Cwmni
13262456
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Chris Stewart
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

3
Brynhyfryd Avenue
Newport
NP20 4FY
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07595289938
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
RedSpark FSE
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Service and Installation of Fire Alarms and Emergency Lighting
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Unknown

Math o Sector
Unknown