Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Recruitment Agency & Business in Temporary & Permanent Staffing outsourcing in Admin / DBS School & Office Cleaners / Drivers 3.5T - Class 1 / Construction / Maintenance / Management & Supervisory based in Wales & South West for the past 18 years. Family based
Rhif Cofrestru Cwmni
04434779
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Nick Pilgrim
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

70 Bridge Street
Newport
NP20 4AQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01633 211 800
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Cleaning
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Busnes Cymdeithasol

Math o Sector
Busnes Cymdeithasol