Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Skills for living a more fulfilling life:
Alexander Technique - learn how to change and release unwanted habits of movement that tend to contribute to pain, poor posture and shallow breathing. The technique can then be applied to all aspects of life - in person only
Mediation and Conflict Resolution (online and in-person)
Healthier communication skills for all relationships using Compassionate (Nonviolent) Communication (online and in person) - learn as an individual, in couples and in groups
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Penny Spawforth
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Berllan Aur
Boncath
SA37 0AB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07901783673
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Darpariaeth breifat