Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Retro Styler offers unique retro style fashion accessories and officially licensed branded giftware like no other. You'll find us on www.retrostyler.com, Amazon, Ebay and other online marketplaces. We offer Free UK Shipping as well as competitive International Shipping Rates, Same Day Dispatch and a 100 Day Money Back Guarantee.
Rhif Cofrestru Cwmni
7021586
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
6-10
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Luca Salamone
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Unit 7 Stephen Gray Road
Bromfield Industrial Estate
Mold
CH7 1HE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01352 746721
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gweithrediadau eraill
Online Retail
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Ffasiwn a atodion gwisgoedd