Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Accountancy practice in Swansea, South Wales. We are experienced with over 20 years experience in accounting, tax and business advice. We help businesses across England and Wales; landlords, sole traders, partnerships and limited companies. Our services cover annual accounts, management accounts, bookkeeping, payroll, VAT, corporation tax, self assessment, start ups, company incorporations and more. We offer free consultations.
Rhif Cofrestru Cwmni
08535811
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Salina Loum
Swydd y person cyswllt
Principal Accountant and Managing Director
Cyfeiriad

5 Commercial Street
Ystradgynlais
Swansea
SA9 1HD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01639 490 170
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol