Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Rhino Systems Ltd designs, manufactures and installs engineered high performance doors for commercial, industrial and defence use. This is done on a turnkey project basis. Our doors are used where protection from terrorists, intruders, vehicle ram, fire, pressure, explosion, sound, or flood is required, singly or in combination.
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Enw cyswllt
Jon Walter
Swydd y person cyswllt
MD
Cyfeiriad

Rhino Systems Ltd
Llewellyns Quay
Port Talbot
SA13 1RF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07502548386
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amddiffyn a Diogelwch

Math o Sector
Amddiffyn a Diogelwch