Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Arbenigwr adnewyddadwy
Pympiau gwres ffynhonnell aer
Pympiau gwres o'r ddaear
Solar PV
MVHR
Gwresogi dan y llawr
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
6-10
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Owain Rhys Morgan
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

R H W Renewable Heating Wales Ltd, Y Beudy
Pontardulais Road, Tycroes
Ammanford
SA18 3RD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01269 542025
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu