Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Richard J D’Souza is a senior NHS registered Hypnotherapist for Hypnotherapy Cardiff. He specialises in depression, anxiety, stress, panic attacks, phobias, weight loss, and stop smoking treatments.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Richard D'Souza
Swydd y person cyswllt
Hypnotherapist
Cyfeiriad

Optimal Wellness Centre, 44 Whitchurch Road
Gabalfa
Cardiff
CF14 3UQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07738 938197
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau clyw