Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Offering science and technology communications for universities, research organisations and industry.

We work with organisations to bring a strategic focus to their communications, specialising in leveraging research, knowledge and innovation to inform and engage audiences. From communicating research evidence and technologies that can transform the world, to connecting communities with bold ideas and new ways of thinking and doing, we create and execute strategies and create compelling content.
Rhif Cofrestru Cwmni
13782846
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Dan Richards-Doran
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Unit 10 8
Carmarthen Street
Llandeilo
SA19 6AE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07415433689
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Ymgynghori
Gwasanaethau Gwybodaeth