Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Rise Construction Cardiff Ltd is a general building & facilities contractor based in Cardiff, South Wales.

Our skilled & experienced tradesmen routinely complete multi-scale projects - ranging from extensions and conversions, to renovations and maintenance.

Contact us today to book a free, no obligation quote.
Rhif Cofrestru Cwmni
13963156
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Jon S
Swydd y person cyswllt
Operations Manager
Cyfeiriad

Mill Farm Ind Est
Cardiff
CF14 0SH
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920025944
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Prosiectau adeiladu

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau
Adeiladu