Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
RJM Carpentry and Joinery specialises in bespoke fitted furniture and custom woodwork. As a trusted local carpenter and joiner, we pride ourselves on delivering top-notch craftsmanship. Discover the beauty of handmade furniture tailored to your needs. Call us today!
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Ryan Maguire
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Unit D6
Britannia Centre For Enterprise, Pengam
Blackwood
NP12 3SP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07800 851699
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Bespoke Joinery
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gosod saernïaeth