Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Building consultants and Project managers concentration in mid and south wales and the English borders.
Rhif Cofrestru Cwmni
4683486
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Andrew Davies
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Llanfair Hill
Roman Heights
Llandovery
SA20 0YF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01550 720533
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Proffesiynol
Rheolwyr Adeiladu/Asiantwyr